O mně

Pro tvorbu Ivany Vostřákové jsou typické jednoduché čisté linie, uplatňující se především v minimalistických grafických zkratkách. Ty bývají v některých případech navíc obohacovány o nové prvky, aby se následně zjevily v nových souvislostech.

Stěžejním souborem autorčiny tvorby jsou "Chiméry", v nichž se za pomoci světel a stínů zhmotňují tajemné snové vize, tváře a postavy. Destruovaná struktura se probouzí k přeludům, které vnímáme jako simulovanou skutečnost. Vyvolává iluzi bájných bytostí, které žijí vlastní příběhy někde na hranici snu a reality. Zdánlivě neuchopitelné přízraky jsou však velmi skutečné a divák může vnímat jejich pocity,bolest i radost. Ze zdánlivé hry se tak rodí myšlenky odkrývající bohatost lidského života a fantazie.

Práce Ivany Vostřákové byly publikovány v celé řadě českých i zahraničních médií (např. Professional Photographer Magazine, Photography Monthly, Harper's Bazaar, Top Class, B&W Magazine, FotoVideo, DIGIfoto, PhotoArt a další) a získaly řadu ocenění (Professional Photographer of the Year 2012 - The Portfolio Award, Topfotografka roku 2007, Fotograf roku 2010, Topfotografka roku 2010, Fotograf roku 2013, The Outstanding Photographic Works 2018 - Boqi Cup in China, IPA The Lucie Awards 2018 - čestné uznání, Tokyo International Foto Awards - Gold Medal, Ipa One Shot: Street Photography - čestné uznání, Px3 Prix de la Photographie Paris 2018 - čestné uznání, IPA The Lucie Awards 2019 - čestné uznání, IPA One Shot - čestné uznání, IPA The Lucie Awards 2020 - čestné uznání a mnoho dalších). Její fotografie jsou zastoupeny v mnoha sbírkách po celém světě.